transport

Provina hämtar och levererar textilierna enligt avtal direkt från och till kundens adresser. 
 
Textilierna transporteras huvudsakligen i rullcontainrar. Textilier kan även levereras i lådor och påsar.
 
Smutsiga textilier packas hos kunden i tvättpåsar i vilka textilierna levereras säkert till Provina.