Begärgenuint rent

Tvättinrättningen Provina erbjuder fungerande textilskötsel för stora krav. Vi hyr ut och sköter årligen miljoner kilo institutionstextilier, bl.a. många olika typer av arbetskläder samt linne och städningstextilier för institutioner med hög hygien.

 

Produkter från Provina kan vem som helst använda och lita på. Vi har hyrt ut och tvättat textilier för våra ägarkunder i över 50 år.

Effektivitet som man kan lita på

 

Decenniers erfarenhet av textilskötsel, en modern produktionsanläggning och en hög grad av automatisering möjliggör stora volymer och effektiv produktion. Vi behandlar dagligen tiotals tusen textilier, och det går snabbt att rengöra enskilda textilier.


Hos oss får du rena textilier att använda just när du behöver dem!

Auditerad och övervakad hygien

Yrkeskunnighet

Hög kvalitet

Kostnadseffektivitet

En hållbart renare framtid

 

På Provina Textilservice blir kläderna helt rena både hållbart och med mindre miljöbelastning. Vi har utvecklat våra processer så att konsumtionen av vatten, energi och el per kg tvätt är betydligt lägre än det är möjligt att uppnå till exempel med tvättmaskiner för konsumenter. Våra processer vidareutvecklas i en ännu miljövänligare riktning.


Vi väljer textilierna så att de tål användning och tvätt med hög hygiennivå i flera år. I mån av möjlighet reparerar vi trasiga textilier och ser till att textilier som inte längre kan användas går till återvinning.

 
Provina Textilservice är ett hållbart val nu och i framtiden.

Vi hyr ut hållbara arbets-, skydds- och patientkläder, linne samt städningstextilier till våra kunder. Vi hyr också ut mattor med gummibotten. Vi väljer produkterna efter en omsorgsfull kvalitetssäkringsprocess därför att vi vill att våra kunder endast ska få det bästa möjliga.

För våra uthyrningstextilier erbjuder vi en skötselskedja med full service: vi transporterar, tvättar, efterbehandlar, reparerar vid behov och levererar tillbaka. Enligt överenskommelse tvättar och reparerar vi även kunders egna textilier.