Hållbarhet

Vi på Provina vill försäkra oss om att vi i alla situationer handlar ansvarsfullt och enligt alla regler och anvisningar. Syftet med anmälningskanalen är att främja en god och pålitlig företagskultur och en positiv bild av oss som arbetsgivare. Via kanalen kan Provinas kunder, anställda och andra intressentgrupper konfidentiellt anmäla eventuella missförhållanden de upptäckt i vår verksamhet. På det här sättet vill vi säkra och öka ansvarsfullheten och transparensen i all vår verksamhet.

 

Provinas anställda kan i första hand anmäla misstänkt missbruk, oetiskt handlande och missförhållanden till sin chef eller ledning. Kunder och andra intressentgrupper och även anställda kan anmäla missförhållanden anonymt via den här Whistleblowing-kanalen.

 

Alla anmälningar som lämnats in via kanalen behandlas konfidentiellt av ett team som utsetts för det. När du lämnar in en anmälan till kanalen får du en kod med vilken du kan följa behandlingen av anmälan och föra en anonym diskussion med behandlaren via meddelanden.

 

Till anmälningskanalen ›