Tjänster

Tjänster

 

Provina Textilservice levererar textiltjänster främst till sina ägare. Våra tjänster omfattar förutom våra lagertextilier bl.a. arbetskläder för enskilda grupper, transport, textilvård och textilexperttjänster.

 

Vi är nästan 60 professionella som sköter ca 2,5 miljoner kilo textilier årligen. Vi är verksamma huvudsakligen i Södra Österbotten och Österbotten.

Provina Textilservice – mångsidiga textilvårdstjänster

 

Över 95 % av de textilier som sköts på Provina Textilservice är uthyrningstextilier. Provina skaffar, hyr ut, sköter och transporterar textilierna till kunden som då kan ägna sig åt sin egen verksamhet.